Suchen
Region (us)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

ALLTID. TRYGGT. KUNDINRIKTAT.

ALLTID DEN PASSANDE LÖSNINGEN FÖR VARJE MARKNAD OCH KUND

Som en av de ledande europeiska tillverkarna av tätningssystem för kablar, rör och husgenomföringar skyddar vi byggnader från inträngade vatten, gas, brand, smuts och ohyra. Våra innovativa lösningar garanterar maximal täthet, valuta för pengarna, användarvänlighet och lång livlängd i byggnader av alla slag. Från enfamiljshus till olika konstruktioner, till stora infrastrukturprojekt som flygplatser och kraftverk.

Bland våra kunder finns energileverantörer, kommunala försörjningsbolag, Hauffs samarbetspartner, byggföretag, telekomföretag och industrier. Men även arkitekter, planerare och privata entreprenörer förlitar sig på vår erfarenhet och kompetens. Vi erbjuder en passande lösning för de utmaningar som just deras företag ställs inför – antingen med en produkt från vårt omfattande produktutbud, eller som en specialtillverkad produkt.

ALLTID. TRYGGT. CERTIFIERAT.

INNOVATION OCH KUNDFOKUS DRIVER KVALITETSUTVECKLINGEN

Kvalitet uppstår inte ur tomma intet. Inte heller innovationer eller ett absolut fokus på varje kund och behoven i varje enskild situation. Sådana saker kräver hårt arbete. Det klarar man bara med ett team där det finns både rik erfarenhet och en lust att skapa nytt. Samtidigt är det viktigt att inte se allt genom Hauffs egna glasögon. Därför ser vi till att vi regelbundet certifieras och recenseras. Det sker till exempel genom Ledningssystem för kvalitet EN ISO 9001:2015, Miljöledningssystem ISO 14001:2015 eller i tävlingen ”TOP100 – de mest innovativa små/medelstora företagen”, där vi tillhört toppskiktet sedan 2010.

 

ALLTID. TRYGGT. STARKT.

FRAMGÅNGSRIKA INOM KONCERNEN

INDUS Holding AG är en ledande specialist på hållbara investeringar i tyskspråkiga små- och medelstora företag och är sedan trettio år tillbaka ensam aktieägare i vårt bolag. Redan från start erbjöd INDUS oss en idealisk plattform utifrån vilken vi kunde utveckla vår verksamhet. Genom att vara en självständig del av INDUS Holding AB har vi inte förlorat de särskilda styrkor som är utmärkande för små- och medelstora företag, utan har i stället låtit dem komma till sin fulla rätt. På så sätt kan Hauff-Tecknik fokusera på detaljerna samtidigt som man har helhetsbilden i gott behåll.

 

ALLTID. TRYGGT. TILLSAMMANS.

LEDNINGEN FÖR HAUFF-TECHNIK

Framgångarna för vårt företag bygger på lagarbete. Ledningsteamet representerar de drygt 300 kompetenta och motiverade medarbetarna vid Hauff-Technik. 

Dr. Michael Seibold

Företagsledning

Cornelia August

Framtid › Kvalitet och IT

Stephan Winnen

Framtid › Internationalisering

Horst Scheuring

Utveckling › Nationell försäljning

Ralf Kurz

Utveckling › Nationell utveckling och försäljning

Thomas Kölle

Drift › Materialhantering

Georg Zink

Drift › Produktion

Rainer Lindenmaier

Produktion › Inköp

Jochen Ulrich

Produktion › Fakturering